Kurikulum

Semester 1

Jumlah SKS pada semester 1 adalah 18 SKS

18 SKS

Lihat di bawah untuk melihat daftar mata kuliah
Lihat

Semester 5

Jumlah SKS pada semester 5 adalah 20 SKS

20 SKS

Lihat di bawah untuk melihat daftar mata kuliah
Lihat

Semester 2

Jumlah SKS pada semester 2 adalah 20 SKS

20 SKS

Lihat di bawah untuk melihat daftar mata kuliah
Lihat

Semester 6

Jumlah SKS pada semester 6 adalah 22 SKS

22 SKS

Lihat di bawah untuk melihat daftar mata kuliah
Lihat

Semester 3

Jumlah SKS pada semester 3 adalah 22 SKS

22 SKS

Lihat di bawah untuk melihat daftar mata kuliah
Lihat

Semester 7

Jumlah SKS pada semester 7 adalah 11 SKS

11 SKS

Lihat di bawah untuk melihat daftar mata kuliah
Lihat

Semester 4

Jumlah SKS pada semester 4 adalah 23 SKS

23 SKS

Lihat di bawah untuk melihat daftar mata kuliah
Lihat

Semester 8

Jumlah SKS pada semester 4 adalah 8 SKS

8 SKS

Lihat di bawah untuk melihat daftar mata kuliah
Lihat